• Uncategorized

    Testament Jak napisać ?

    Testament -chcesz ręcznie napisać testament ? Testament pisany ręcznie tj. Holograficzny. Pamiętaj, że masz możliwość  wybrać się  do notariusza i zrobić to w formie aktu notarialnego. Testament Tak, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Pamiętaj nie komputerowo, koniecznie musi ręcznie. Ważny jest  podpis– wyraźny i odręczny.   Nie…