• Uncategorized

    Spadek u notariusza

    Spadek u notariusza Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku u notariusza? Sam testament nie wystarczy. Nie ma co prawda obowiązku składania takiego wniosku do sądu, ale… Okoliczność, że jesteś jedynym spadkobiercą jest oczywista dla Ciebie. Jednakże dla innych nie. Co do  zasady,  spadkobiercą jest osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku. Musisz mieć stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma…