Uncategorized

Testament Jak napisać ?

Testament -chcesz ręcznie napisać testament ?

Testament pisany ręcznie tj. Holograficzny.

Pamiętaj, że masz możliwość  wybrać się  do notariusza i zrobić to w formie aktu notarialnego.

Testament

Tak, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

Pamiętaj nie komputerowo, koniecznie musi ręcznie.

Ważny jest  podpis– wyraźny i odręczny.

 

Nie ma znaczenia materiał, na którym pismo -testament

Najważniejsze – własnoręczne oświadczenie woli

Testament – Treść

Napisz ….

Dla kogo, od kogo i co.  Precyzyjnie wskazać należy  w jaki sposób spadkodawca chce  rozporządzić swoim majątkiem.

Uwaga, uchwała Sądu Najwyższego : podpis spadkodawcy w testamencie własnoręcznym (art. 949 § 1 k.c.) powinien być pod rygorem nieważności złożony pod pismem zawierającym rozrządzenie na wypadek śmierci. W razie zamieszczenia podpisu w innym miejscu testament jest ważny tylko wówczas, gdy związek podpisu z treścią rozrządzenia jest oczywisty. (uchwała z dnia 5.06.1992r, sygn. akt III CZP 41/92)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *